ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderBilledgalleriLokalerKirker Handbjerg Marina» Ryde/Stendis BeboerforeningRydes blog til "Kunsten i bevægelse"


Ryde/Stendis BeboerforeningFormandens Beretning
Ryde Stendis Beboerforenings
Genereforsamling 23. februar 2017.

2016/2017
Det sidste år har været præget af små og større aktiviteter.
Tak til alle som har støttet op disse og hjulpet til.
Tak til nuværende kollegaer og forhenværende kollegaer og ikke mindste deres ægtefælder og børn.
Især skal der lyde en stor tak til Inger-Lise, for de sidste 10 år på posten som pligtopfyldende bestyrelsesmedlem og kasserer

 1. Margrethe Reedtz skolen.
  Først på året støttede vi op omkring kunstværket, Fremmedlegeme, hvor vi under opførelsen var en aktiv del af første spadestik, rejsegilde og fernisering.  Støttet skolen i fælles sag med mindre el materialer til brug i forbindelse med sommerfest (elkabel og el stik for en værdi på godt 1.500,00). El Tavlen til skolekøkkenet er  er også klar værdi 5.000,00, hvis de ønsker dette sponseret direkte fra formand) og betalt husleje i forbindelse med mad hold 4.000,00 kr.
  Skolen har fået tilbudt gartner/oprydningsarbejde i blomsterbækken i forbindelse med lejrskole opsparing samt salg af skrabelodder.
   

 2. Samarbejde.
  Samarbejdet på tværs med øvrige foreninger og installationer samt Østudvalget på tværs af gamle sogneskel.
  Vi har samarbejdet med øvrige foreninger om afholdelse af fastelavnsfest.
  Senere i foråret, var vi medarrangør af ”Danmark spiser sammen”. Et landsdækkende projekt der er sat i værk for at bekæmpe ensomheden.
  Så var der Lions Tour i september, hvor vi drog omsorg for byen var festklædt og der blev uddelt forfriskninger til de deltagende cyklister.
  I december blev så de store juletræer i Stendis og Ryde rejst, og på tændingsdagen blev der, af Julemanden, uddelt slikposer og gløgg.
  Hen over efteråret har vi haft et mad-undervisningshold for mænd, hvor 25 kursister deltog.
  Ude at sige tillykke til 8 unge den 1 Maj til konfirmation og derudover 7 unge også blev konfirmeret/nonkonfirmation andre steder grundet tilknytning begge steder.
  Alette Dahlstrøm, Camilla Borup, Elise Steenkjær, Oliver Breiner Mogensen, Philip Naundrup, Mathias Birkholm, Jack Skov Lauridsen og Andreas Bech.
  Samt til sidste weekends fejringer af Janick Rosenkvist Jensen c/o Kragelund, Denise Just Madsen, Kaisa Rohde Madsen, Ellen Winther Klim, Birk Svanholt, Thomas Sørensen & Kasper Olesen. 

 3. Vedr. sommerfesten.
  Her er beboerforening garant for vi alle dukker op med en hjælpende hånd. Sørger for hjælp ved rejsning af telt, etablering af el strøm, flag med indfaldsveje, banko og lotteri, regnskab, vaffel salg, delvis være med til at lave programmet i Ryhandis, etablering af grill, opsætningen af skilte ved indfaldsvejene, optænding i bålhytte, traktortræk, salgs – og – udstillingsboder
    og oprydningen under festen/efter sommerfesten. Tusind tak for det og især tusind tak til frontfigurerne GS & NV for samle alle trådene imellem de diverse foreninger, og GS for at færdiggøre programmet.

 4. Blomsterbæk.
  Bækken bliver brugt mere mere af borgerne inkl. skolebørn og foreninger.
  Tilkøbt vindue, nyt rundt bænkesæt til blomsterbækken og inden maj gardiner dertil ved sponsorat via Nordea fonden 10.000,00 kr. , Menighedsrådet 2.000,00 kr. Høstoffer 1.000,00 kr. Borbjerg Sparekasse 2.000,00 kr. og 1.300,00 til slikposer fra menighedsråd.
  Sigaard er entreprenør på Gardinprojektet.
  Tilkøbt vandhane installation fra omklædningsrum ud til P plads til vand for vanding af blomsterbæk, via Svend VVS.
  Tilkøbt redskaber mm buks ryder, hækklipper, mindre motorsav inkl. tøj dertil, ukrudts brænder, diverse haveredskaber, blomsterkumme for et sponsorat tildelt fra kommunen på ca. 13.000,00 kr. 
  Fået sponseret en del brænde fra Lene Olesen og Palle Bjerre stor tak for det, dette skal dog hentes ved lejlighed.
  7-10 arbejdsdage på pladsen, lugning, oprydning efter storm, arrangementer og nytårsaften, tak til de flittige hænder.
  Klasse 87 har søgt om tilladelse til at bruge arealet i frikvarterer, hvilken de selvfølgelig gerne må, dog må lærerne nu finde et nyt rygeskur. 
  Mangler udførelse af tagvand på skur og sivebrønd for det.
  Et lille minus er at der på vor lamper bliver der drevet hærværk inkl. skumringsrelæet.

 5. Grill aftener.
  6 stk. Grill aftener med mellem 20-50 mennesker hver gang, dette gentages igen år.
  Af andre aktiviteter har vi ”hver den sidste lørdag i måneden” hen over sommeren, hvor bålet har været tændt og alle er velkomne med egen mad og drikkevarer. 

 6. Blomsterkummer i alt 16 stk.
  Tilplantet med blomster 2 gange, fyr 1 enkelt gang & vedligeholdt kummer ved indfaldsvejene. 

 7. Borde Bænke.
  Rengjort borde/bænke i blomsterbæk mm.

 8. Flag.
  Hejst flag ved festlige lejligheder.

 9. Juletræer.
  Opsat & tændt juletræer på centrale områder og tak til Stendis for deres hjælp.

 10. Kommunen.
  Vi løbende dialog med kommunen vedr. aftenskole, vedligeholdelse og leje af lokaler, tilskud muligheder, samarbejde på tværs mm.

 11. Velkomstfolder.
  Arbejdet på velkomst folder hvilken vi har et eksemplar med i dag, tak til udvalget her deres store arbejde, denne vil løbende blive revideret efter behov.

 12. Hjemmesiden.
  Arbejdet lidt på hjemmesiden, været på intro kursus.

 13. Fartdæmper/trafikmåling.
  Sendt ansøgning af sted til kommunen vedr. fartdæmper centrale steder i byen, med det forbehold der selvfølge skal være plads til at landmændene stadig kan komme igennem byen, søgt om dette da en del borger har givet udtryk for dette.
  Teknik og Miljø HAR VENDRT TILBAGE DE DEN 22.02 AT DE VIL her I foråret når vejret tillader det, fortage trafiktællinger i og omkring Ryde by ift. fremsendte materiale.
  Dette er første skridt til, at afklare problematikken omkring trafikken og vil blive brugt i arbejdet til evt. tiltag.

 14. Udlejning.
  Flagstænger, mosfjerner, grill og bålfade og fået en rimelig indtægt på det.

 15. Sundhedsmøde.
  Været til sundhedsmøde med kommunen, Lag vedr. deres nye udspil på det område, kommunens holdning er at foreninger skal være mere aktiv på det område.

 16. Landsbyklynger.
  Været til landsbyklynge møde med kommunen, Lag vedr. projekt landsbyklynger.

 17. Østudvalg & Geo Park.
  Været til østud valgs møde/GEO PARK Unesco møde om projekter i Vestjylland og lavet samarbejdsaftale for dette.

 18. Summemøde nye tiltag og projekter.
  Af 2 omgange havde først Lars siden Laila indkaldt de andre foreninger til møde om nye tiltag, ideer, samarbejde og projekter.
  Dog var der ikke den store tilslutning til dette, der mødte kun en op.
  En skam og et givende svar på den travle hverdag.

 19. Hjerte Starter.
  Vi har ansvaret fro hjerte starteren som er placeret på plejehjemmet.

 20. Samlæsning Paraply arbejde.
  Der er kommet en del meldinger ind på at samarbejdet mellem foreninger skal være tætter.
  Der skal evt. laves en paraply organisation hvor holdninger og værdier forenes , og det kan jeg som formand kun støtte op om.

 21. Nye tiltag.
  Lydhøre for ideer til nye tiltag. Der kan være af interesse for medlemmerne, skolen samt sognets borger.

 22. Nyt Blod.
  Den nuværende bestyrelse ønsker der kommer der kommer nyt blod til, da der ligger spændende udfordringer i det vi laver, og måske er der nogle der har nye spædende ideer som de gerne vil prøve af. Og som seriøst vil arbejde for byens ve og vel. 

 23. Arbejder på følgende:
  Flagstænger indfaldsvejene, hvilken vil blive søgt om inden sommer.
  Geo Park Baunehøjen og naturstier sat i stilstand.
  Landsbyklynger, hvem er en mulighed her.
  Opstart af ny Hjemmeside.

 24. Tankevækkende tal.
  Hvad skal der til i Ryde Stendis Handbjerg for at vende de sorte tal?
  Som det kan ses falder befolkningstallet markant og det er især børnefamilierne komme vi til at mangle.
  Se vedhæftet regneark.

  Et Borgermøde vil måske være en ide for at derved starte tiltag for at få solgt egnen bedre med de nuværende tilbud og måske kommende tilbud.

  Myndigheds oplysninger fra februar 2017 for selve Ryde Sogn.
   Antal indbyggere Ryde Sogn: 578.
   Voksne over 16 År 448.
   Unge i alderen 0-16 år 130 stk. svarede til 22,5 %
   Antal folkekirkemedlemmer: 501.
   Antal fødte: 5
   Antal døde: 4
   Antal døbte: 3
   Antal konfirmerede: 8
   Antal kirkelige vielser: 2
   Antal kirkelige begravelser blandt sognets døde: 3
   78 husstande med i beboerforeningen ud af 189 i alt 42 %.
   Medlemskab RHU 300 medlemmer er på godt 26 %


  Samlet Stendis, Ryde og Handbjerg Sogn.
  I alt 1.148 Heraf 260 børn i alderen 0-16 År i alt 22,6 %.

  Tal fra Holstebro Kommune februar 2017.

  Befolkningstal

  2012

  2016

  Udvikl.

  Pct.

  Ryde By

  217

  219

  2

  0,9

  Handbjerg By

  185

  182

  -3

  -1,6

  Ryde-Handbjerg opland

  646

  623

  -23

  -3,6

  Stendis

  118

  124

  6

  5,0

  Samlet befolkningstal

  1.166

  1.148

  -18

Beboerforeningens fotogalleri

Kontakpersoner

Formand: Lars Klim

Tlf. 26 83 06 76
Mail: rydestendisbeboerforening@gmail.com

Næstformand: Anton Jensen

Kasserer: Kirsten Jensen

Sekretær: Birthe Elkjær

Medlem: Jørn Kristensen

Suppleanter:


Beboerforeninges faste aktiviteter:
Fastelavn, fællesspisning, plantedag, driver blomsterbækken/bålhytten, kontakt til kommunen, kend din egn ture, garant for sommerfest, fortove, vejbelysning, blomsterbækken, madhold, hobbyhold mm, fester, fordrag, ture, indsamlingstur (til dekorationer), juletræer og 1. søndag i advent tændes juletræet og meget mere.


Udlejning af flagstænger i Ryde/Stendis.
Vi har nu 4 stk. 4m. Teleskop flagstænger.
Flagstængerne lejes for 25,- pr. stk. pr. døgn og for opsætning 50 kr pr. stk.
Disse kan bestilles hos Lars Klim tlf. 26 83 06 76.


Udlejning af mosfjerner/plænelufter.
Den udlejes for 200 kr. for 1. time, derefter 150 kr. for de efterfølgende timer.
Den kan bestilles hos Anton Jensen tlf. 97 44 61 60/ 29 84 78 58.


Udlejning af bålfad og tøndegrill.
De kan udlejes pr stk, for 50 kr. døgn pr stk.

En evt. efterfølgende rengøring af grille koster kr. 250.
De kan bestilles hos Anton Jensen tlf. 97 44 61 60/29 84 78 58 eller Lars Klim 26 83 06 76.


Bålhytten
Denne er til fri og offentligt afbenyttelse af alle, blot man selv rydder op efter sig. Hvis man gerne vil benytte den til et større arrangement, kan den bookes hos Lars Klim og der kan stilles flere grill og bålfade til rådighed.

Den sidste lørdag i måneden i sommer halvåret tændes der op i bålhytten fra kl. 16.00 til 20.00.

Log ind