ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkiv» Foreninger- Børneklubben- Ryde familieklub- Grundtvigskforening- Grænseforening- Handbjerg Beboerforening- Projektgruppen- Ryde/Handbj. KFUM/K- Ryde/Handbj. legestue- Ryde/Handbj. teenklub- Ryde/Handbjerg Ungdomsforening- Ryde indremission- Ryde jagtforening- Ryde/Stendis Beboerforening- Ryde/Stendis Seniorklub- KFUM Spejdere- VRH Håndboldklub- Musikforening- Vinderup egnshistorieRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening


ProjektgruppenProjektgruppen blev stiftet i 2006 med ambitionerne om at fremtidssikre vores lokalsamfund. Projektgruppen skal medvirke til at sikre Ryde/&Handbjerg/Stendis udvikling og vækst.Vi skal styrke det vi har og samtidig udbygge vore muligheder.

 

Pt. ligger arbejdet i projektgruppen stille. - Men alt har ikke været forgæves, for ud af de forskellige arbejdsgrupper er der udkommet et rigtig godt lokalblad, Ryhandis Tidende, og vores hjemmeside,  ryde.dk kører igen, samt der har været flere fællesspisninger og musikarrangementer.

Et lille tilbageblik over udviklingen i lokal området:

2010: Afslag fra Holstebro kommune på ansøgning om Multihus til Ryde

Dec. 2009 Multi jul til fordel for Multihus
 
Okt. 2009 Nyt fra multihusudvalget Aug.

2009 Sommerfestplakat til fordel for Multihuset.

April 2009: Esther Brohus.

Feb. 2009: Efter flere møder med både Holstebro kommune og LAG, (Lokal aktionsgruppe) er alle forslag og ideer "kogt ned" til 2 overordnede emner - 1. Multihus og 2. Byggegrunde og sidst men ikke mindst, er overskriften Ryde Børneby. "Multihuset" har nedsat et byggeudvalg, der i samarbejde med en arkitekt udarbejder et forslag til et multihus. Forslaget vil blive fremvist på et stormøde for sognets beboer, hvor flere/nye forslag er velkomne.

Sept. 2008: Fællesmøde med Holstebro kommune og LAG Holstebro, hvor der blev udarbejdet et forslag til udviklingsplan for Ryde og Stendis.

Sept. 2008: Mødeindkaldelse fra Holstebro kommune. - LAG Holstebro og Holstebro Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med 15 udviklingsplaner for lige så mange lokalområder i Holstebro Kommune i snævert samarbejde med de respektive lokalområder. Projektet skal styrke den lokale og vedvarende udvikling i kommunens lokalområder.

Okt. 2007: Referat fra multihusudvalg.

Marts 2007: 1. nummer af det nye lokalblad "Ryhandis"

Jan. 2007: 1. fællesspisning.
 
Nov. 2006: Arbejdsgrupperne mødes.

Nov. 2006: Stormøde i Ryde Sognegård, hvor der oprettes arbejdsgrupper: "Det åbne hus" - "Nye borgere" - "Info og Medier"
Efterår 2006: Repræsentanter fra foreningerne nu kaldet projektgruppen, mødes flere gange for at udarbejde et strategi for udvikling for Ryde - Handbjerg - Stendis.

Forår 2006: Ryde/Stendis beboerforening indkalder repræsentanter fra egnens foreninger til et fællesmøde.

 

Log ind