ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkiv» Foreninger- Børneklubben- Ryde familieklub- Grundtvigskforening- Grænseforening- Handbjerg Beboerforening- Projektgruppen- Ryde/Handbj. KFUM/K- Ryde/Handbj. legestue- Ryde/Handbj. teenklub- Ryde/Handbjerg Ungdomsforening- Ryde indremission- Ryde jagtforening- Ryde/Stendis Beboerforening- Ryde/Stendis Seniorklub- KFUM Spejdere- VRH Håndboldklub- Musikforening- Vinderup egnshistorieRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening


Ryde jagtforeningAf en jægers dagbog For jægere står datoen første oktober i et ganske særligt lys. Nu begynder jagtsæsonen rigtigt. Dagen er for mange næsten hellig - helliget jagten, uanset hvad der ellers måtte stå på programmet.

I Ryde Jagtforening må premieren dog vente lidt. Vore 4 årlige jagter afholdes altid på søndage, og i år er den forjættende dato den 14. oktober. I kalenderen har længe stået skrevet: Årets første jagt i Kommuneplantagen.Men er oktoberjagten ventet med længsel, bliver novemberjagten imødeset med desto større spænding. Thi november byder på det ædleste vildt, vi har i dansk jagt. I november er der snepper i skoven. Pludselig er den her, troldfuglen, uberegnelig i sin færd og til tider i stort antal. Jagt er naturoplevelse. Man oplever naturen, skoven, på en egen intens måde - ikke ulig svampejægeren, som også høster af sommerens overskud. Men jagt, i særdeleshed fællesjagt som den drives i en jagtforening, er også i høj grad kammeratskab. Samvær og snak med ligesindede - og gemytligt drilleri! Omsider oprinder den 4. november. Man er ude af fjerene endnu før, end lyset har fortrængt novembernattens mørke helt. Et blik ud af vinduet. Jo, vejret tegner lige så godt, som lovet. Skyfrit er det med den opgående sols rødme i øst og let rim i græsset. Man har god tid – god tid til at nyde morgenkaffen, mens huset endnu ånder fred og ro. En sådan morgen er ens egen! Denne dog ikke helt, for om lidt ankommer ens ældste søn for at deltage i sin første jagt i Ryde. Det gør dagen til noget ganske særligt!Lidt efter lidt samles en lille flok forventningsfulde jægere i jagthytten. Klokken halv ti præcis løfter formanden sit glas og byder velkommen.Lidt efter står vi 17 fremmødte neden for hytten med blottede hoveder.Der blæses ”Jagt begynd” til højlydt akkompagnement af de utålmodigt ventende hunde. Formanden giver parolen med de sikkerhedsmæssige forskrifter og selvvalgte begrænsninger af dagens mulige udbytte. Der må skydes, hvad jagtloven tillader bortset fra fasanhøne. Dog må deraf råvildt kun skydes to styk. Man kan ikke skyde foreningen i skoene,at den øver et urimeligt jagttryk. Skulle det næsten utænkelige ske, at kvoten for råvildt overskrides, idømmes den formastelige ubetinget en bøde på 400 kr. af fi skalen. Fiskalen er dagens dømmende myndighed,der skal påse, at alt går rigtigt til både lovmæssigt og sikkerhedsmæssigt.Så går vi til skovs, mens den lave novembersol gør sit bedste for at gøre det af med rimfrosten. Ikke en vind rør sig. Snart blæser hundefolkene drevet i gang. Råbet ”Råvildt fremad til højre” gjaldrer gennem skoven.Der lyder kun ét skud, så dyret er nok nedlagt. Denne første såt er ikke udpræget sneppeterræn. Alligevel rejses fl ere fugle, dog uden at give mulighed for skud. Det lover godt! Drevet fjerner sig, og stilheden sænker sig atter over denne del af skoven. Man suger til sig af solens varmende stråler og naturens mange indtryk. Pludselig bringer tre hornsignaler én tilbage til virkeligheden. Såten er forbi. På formiddagens tre såter nedlægges to stykker råvildt og en flot rød ræv. Frokostsignalet lyder, og der er middag – lidt spøgefuldt kaldt den sikre såt! De traditionsrige gule ærter med tilbehør indtages i jagthytten, mens formiddagens oplevelser berettes og ikke mindst kommenteres! Fiskalen har spidset ører og blyant og listet sin notesblok frem. Han skal nok sørge for, at den enlige morgensnaps kan finansieres af inddrevne bøder! Så gælder det eftermiddagens såter. Kvoten for råvildt er fyldt ud, så man skifter måske til patroner med flere og mindre hagl, for nu gælder det snepperne! Denne smukke brunspættede fugl, som falder helt i med skovbunden. Man kan gå lige forbi uden at opdage den, som den ligger der og trykker sig. I luften er den også vanskelig at spore: et par vingeklap i opfløjet og så ellers en hurtig, lydløs flugt mellem skovens stammer. Her gælder det virkelig om at være vågen! Og troldfuglen er her i stort tal. Der skydes til en del uden resultat. Som én bemærker ”De går til genbrug!” En rå krydser stien i fuldt firspring få meter borte. Det smukke dyr ved jo ikke, at kvoten er opbrugt! Et flot syn! Ja, skoven byder på mange ikke jagtlige oplevelser. En gærdesmutte har travlt få meter borte. Solsorte og skovskader skælder ud og flygter for drevet uvidende om, at de er fredet. En flagspætte finder noget interessant og hakker løs. At den ikke får hjernerystelse! Et sted har et egern travlt i de nu nåleløse lærketræer, mens det snakker ivrigt med sig selv ”tjip – tjip”. Elegant balancerer det vævre dyr på de tynde grene og er i et spring ovre i nabotræet. Omsider opdager det én og forsvinder højlydt protesterende over forstyrrelsen. En krikand kommer for bøssen – men den lille raket er ikke lettere at få ram på end sneppen, så den klarer frisag! Dagens sidste såt byder på rigtigt mange snepper. Pludselig lyder råbet fra driverne ”Sneppe fremad til venstre”. Man er klar, og dér dukker fuglen op på lydløse vinger. Man lægger an og følger den hurtige flugt. Bang - bang. Sneppen falder dødskudt i skovbunden. Kammeraterne gratulerer. Man svarer i overensstemmelse med sandheden benægtende på spørgsmålet ”Er det din første?” og slipper for at kysse fuglen bagi!Eftermiddagen bringer to snepper på vildtparaden sammen med formiddagens udbytte. Der blæses for vildtet – hver art sin melodi, og efter signalet ”Jagt forbi” samles vi i jagthytten. Så er det fi skalens tur. Alt er gået rigtigt til, så han er nødt til at idømme bøder både for at skyde forbi og for at ramme! En dejlig dag er til ende!

Gorm

Formand:

Holger Braagaard
Øster Stendisvej 2, Stendis
7830 Vinderup
Tlf.: 97 46 83 54

Log ind