ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg Marina» Ryde/Stendis Beboerforening


Ryde/Stendis BeboerforeningLAG tilskud fra EU

Ryde Stendis Beboerforening

2023

Vi styrker fællesskabet

Kom med i Ryde Stendis Beboerforening

Ryde Stendis Beboerforening er for os alle, der ønsker at bevare og styrke fællesskabet og landsby-miljøet.

Vi er en lokal upolitisk forening, hvis formål er, at fremme sognets udvikling og vedligeholde et sundt

Vi iværksætter nye tiltag og er talerør til offentlig myndighed – Holstebro Kommune - og støtter op om projekter af interesse for lokalområdet.

Vær med i fællesskabet

I Ryde Stendis Beboerforening

·       Vi varetager dine interesser i forhold til politikerne i Holstebro Kommune med hensyn til landsbyudvikling og byplanlægning

·       Vi er talerør for landsbyen, men vi er ikke stærkere end borgerne gør os. Derfor bør du slutte op og gøre beboerforeningen endnu stærkere

·        Vi udvikler fællesskabet i vort lokalområde og holder bl.a. grillaftener, fællesspisninger og samarbejder med øvrige foreninger omkring sommerfest, 1. søndag i advent m.m.

·       Vi bestyrer hjertestarteren og har anskaffet små-maskiner og redskaber til områdets frivillige, som hjælper med vedligehold af området. Sidst, men ikke mindst skiløbebakken og fliser + borde/bænke over for Bålhytten.

Beboerforeningen arbejder kort sagt for:

v   Lokalplaner, nybyggeri og trafikforhold

v   Fællesskabet i vort lokalsamfund

Kontingent 2023
Beboerforeningen er for alle i husstanden over 18 år og gælder for et år.

150 kr. pr. husstand eller 75 kr. for enlig.
Betalingsformer:
Mobil Pay 18471, bank til reg. nr. 9070 kontonr. 1633794630  eller kontant til formanden eller kassereren.

Oplys venligst dit navn og adresse i forbindelse med betalingen.

Ved indmeldelse i Ryde-Stendis Beboerforening for 2022 opnås stemmeret på generalforsamlingen ultimo februar 2023.

Ved medlemskab af foreningen får du medindflydelse, og ved foreningens årlige generalforsamling har du herigennem stemmeret.


Ryde Stendis Beboerforening 2022

Kontakpersoner

Bestyrelsen

Formand: Niels Vestergaard  

Tlf. 28441048

Mail: rydestendisbeboerforening@gmail.com


Næstformand: Allan Madsen

Kasserer: Pia Lykke Pedersen

Sekretær: Mathias Bjerre
Regin Lausten-Thomsen og Majbritt Birkholm

Suppleant: Mads Nielsen 

Revisorer: Anders Elmholdt og Mette Marie Thomsen

Projektgruppe "Fællessalen" Niels Vestergaard, Allan Madsen, Rikke Jacobsen og Jørgen Madsen
Gruppen nedlagt primo maj 2023, da projektet administrativt er afsluttet -afventer dog stadigvæk 900.000 kr fra LAG!!!!!


Beboerforeningens faste aktiviteter:
Driver Ryde Beboerhus/Fællessalen og Bålhytten, vedligeholder Blomsterbækken, kontaktforening til kommunen, samarbejder med de øvrige lokale foreninger om: fastelavnsfest, sommerfest, 1.ste søndag i advent, fællesspisninger og koncerter mv.


Bålhytten
Denne er til fri og offentligt afbenyttelse af alle, blot man selv rydder op efter sig. Hvis man gerne vil benytte den til et større arrangement, kan den bookes hos Niels Vestergaard og der kan stilles flere grill og bålfade til rådighed.


Log ind