ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening
Velkommen til hjemmesiden for Ryde/Handbjerg/Stendis
Du kan på denne hjemmeside finde oplysninger og nye tiltag i vores lokale samfund.
Et aktivt samfund med velfungerende skole, gode børne- og ungdoms institutioner, rigt foreningsliv, nyopførte ældreboliger, byggegrunde med god beliggenhed. Kirke både i Ryde og Handbjerg.
Et samfund i udvikling med gode naturoplevelser ved både skov og strand, Tæt på naturen men alligevelnær arbejdspladser og fine indkøbsmuligheder.
Kort sagt: Et godt sted at bo - hele livet.


Nyheder

Fælles generalforsamlinger Ryde-Stendis beboerforening og Ryde-Højbjerg Vandværk

Generalforsamling
Ryde Stendis Beboerforening
Bemærk
vi afholder fælles generalforsamling med Ryde-Højbjerg Vandværk 

Dato: Torsdag
27. maj 2021 kl. 19:30 Sted: Cafeen

SMØRREBRØD i Cafeen.
K
l. 18:30 er Ryde-Højbjerg Vandværk vært med 2 stk. smørrebrød. Drikkevarer øl/vand og kaffe står Ryde-Stendis Beboerforening for.  Tilmelding til smørrebrød med oplysning af navn og antal personer skal ske senest mandag 24. maj kl. 23.59 helst pr. SMS 2622 7025 evt. mail:jorgenmadsen@yahoo.dk

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent og stemmetællere
2.     Formandens beretning
3.     Det reviderede regnskab
4.     Indkomne forslag
5.     Valg til bestyrelsen samt suppleanter
6.     Valg til revisor
7.     Eventuelt

Forslag,
der ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være formand Niels
Vestergaard i hænde i underskrevet form senest 3 dage før generalforsamlingen. 
Mail: ullaogniels@fiberpost.dk

Husk at
betalt kontingent senest på generalforsamlingen giver stemmeret!

2_Generalfor... - 06/05-2021 kl 19:50 - af: Ryde/Stendis beboerforening
Sidste NYT

Moderniseringen af Fællessalen
Indsamlet kr. 3.122.800 kr.
SIDEN_SIDST_... - 28/03-2021 kl 15:52 - af: Ryde/Stendis beboerforening
Norlys 40.000 kr. og korrektion af kontonummer

Pressemeddelelse om donation fra Norlys Vækstpulje
til Ryde Stendis BeboerforeningRyde Stendis Beboerforening har 16. december 2020 fået tildelt en donation på
40.000 kr. af Norlys Vækstpulje til Multimedie i forbindelse med kommende
renovering af Fællessalen, tidligere Ryde Sognegård fra 1963.Beboerforeningen retter Norlys en stor tak for donationen,
som er en stor hjælp til at muliggøre oprettelse af teleslyngeanlæg og
multimedie i begge sale. Det har i lange tid været et stort ønske at kunne forbedre
lydforholdene sådan, at alle oplever gode lydforhold i forbindelse med
foredragsvirksomhed, teater, koncerter og fester.Ryde Stendis Beboerforening overtager i 2021 Fællessalen,
som pt. ejes af Margrethe Reedtz Skolen.Beboerforeningen har et stort renoveringsprojekt på i alt 2.9
mio. kr. i støbeskeen, hvori multimedieprojektet er et delprojekt.Beboerforeningen har allerede tidligere fået tilsagn fra LAG
Struer-Holstebro på 900.000 kr., Nordea Fonden på 957.250 kr. og Holstebro Kommune
på 1.0 mio. kr. fra 2022.Derudover har beboerforeningen primo december besøgt
samtlige husstande i Ryde, Stendis og Handbjerg med en informationsskrivelse om
et ønske om indsamling af frivillige gavebidrag til projektet.En forudsætning for ovenstående tilsagn om donationer har
været, at vi selv skal yde for at kunne nyde! Dette gælder både en forventning
om en selvfinansierings del og om levering af et kommende frivilligt arbejde.D.d har vi modtaget 50.000 kr. i gavebidrag og i foreningens
regnskab er afsat 30.000 kr. i 2021.Beboerforeningen forventer at kunne indsamle i omegnen af min.
150.000 – 200.000 kr. i form af gavebidrag og i form af overskud ved arrangementer,
når Coronaen er overstået.Vi er helt klar på at tage det første spadestik i 2021.Korrektion af  kontonummer i forbindelse med gaveindsamlingen.
I informationsskrivelsen om gaveindsamlingen til renovering af Fællessalen har jeg desværre skrevet 2 forskellige registreringsnumre på Borbjerg Sparekasse. Korrekt på forsiden og forkert på bagsiden. Jeg undskylder for det besvær, det måske har medført.

Til bankoverførsel og via DGI gaveindsamling er her det korrekte:

Borbjerg Sparekasse
Registreringsnummer 9634
Konto nummer 98663
Med venlig hilsen og på vegne afRyde Stendis beboerforeningJørgen Madsen, sekretær

17/12-2020 kl 11:34 - af: Ryde/Stendis beboerforening
Husstandsindsamling renovering af Fællessalen

Husstandsindsamling         FRIVILLIGE BIDRAG TIL RENOVERING AF
FÆLLESSALENProjektgruppen – nedsat af Ryde Stendis Beboerforening - bag Fællessalens
modernisering ønskede at skaffe midler til projektet ved at gennemføre ”Events”
frem for dør-til-dør indsamling.

Desværre er COVID-19 kommet os i forkøbet, så til trods for stor støtte
fra LAG Struer-Holstebro, Holstebro Kommune og Nordea Fonden på tilsammen
2.857.250 kr., er vi nødt til at skaffe kontante midler på anden vis for at få
løbet projektet i gang.

Derfor opfordres alle borgere i lokalområdet til at donere
støttekroner.

 

Hvis du allerede nu er klar til at støtte, kan du indbetale direkte til
Borbjerg Sparekasse reg. nr. 9634 kontonr. 98663 eller MobilePay 18471 med
oplysning om navn og mærket ”Fællessal”.
Hvis du ønsker at få fradrag for støtten - en
fradragsberettiget
gave -, skal du gå ind
på DGI´s gaveindsamlingsportal via   følgende
link: 
http://www.dgi.dk/gaver. Når du er inde på linket, finder du i oversigten ”Retablering af Ryde
Sognegård, nu benævnt Fællessalen, Ryde Handbjerg UF ” og klikker herpå. Husk
du skal bruge dit NemID herfra. Da RYHANDIS er udkommet og DGI´s gaveindsamling først er faldet på plads
23.11.2020, kan enkelte måske allerede have givet et beløb til Fællessalen via
bankoverførsel eller MobilePay.

Er dette tilfældet, og ønsker du at gaven skal være fradragsberettiget,
bedes du rette henvendelse til Beboerforeningen for at du kan få pengene retur,
idet du skal indbetale gavebeløbet på gaveportalen.   

Med venlig hilsen Ryde-Stendis Beboerforening, Niels Vestergaard - formand Hvorfor
invitation til husstandsindsamling?

Baggrunden for, at vi
har fået forhåndstilsagn om støtte er, at vi 
i alle ansøgninger har skullet redegøre for selvfinansiering og
villigheden til at bidrage også med frivillig arbejdskraft.

Selvfinansieringen har vi i ansøgningerne fastsat til 150-200.000 kr., som det
beløb, hvor vi oplevede at være balancepunktet i dialogen med politikere og
fonde for overhovedet at kunne gøre os håb om at modtage støtte.

.”Man skal
yde, før man kan nyde” – var det klare budskab til os!Ved at
beboere hjælper os med at donere den nødvendige selvfinansiering til projektet,
kan vi komme i gang med at få renoveret og moderniseret Fællessalen. Ryde
Stendis BeboerforeningForeningen
er en almennyttig og upolitisk forening, hvis formål er, at fremme fællesskabet
i vort landsbysamfund, at varetage beboernes interesser såvel indadtil som
udadtil, at være talerør til offentlige myndigheder og at stå for drift- og
vedligeholdelse af Fællessalen
.Kontingent
2021

Enlige 65 kr. og en husstand betaler max 2 kontingenter svarende til 130 kr.

Betalingsformer: MobilePay 18471, Borbjerg Sparekasse reg.nr. 7634 kontonr.
0000098663 eller kontant til kassereren eller formanden. Oplys navn og adresse
i forbindelse med betalingen. 

24/11-2020 kl 09:25 - af: Ryde/Stendis beboerforening
Nordea Fonden 957.250 kr.

Ryde-Stendis Beboerforening modtog torsdag 29. oktober et uddelingsbrev fra NORDEA FONDENs  "Her er bor vi - puljen" om støtte til "Rydes moderne kultursamlingssted: Fællessalen" med 957.250 kr., hvilket var det beløb Ryde-Stendis Beboerforening havde søgt!

Vi kan næsten ikke få armene ned. Vi fejrede det med Mozartkage og boblevand!

Vi sendte straks en takkemail til Nordea Fonden, fordi de har tillid til vort projekt med at modernisere og renovere Fællessalen - den tidlige Ryde Sognegård fra 1963.

Det er meget vigtigt, at I bemærker, at baggrunden for, at vi har fået tilsagn om støtte er, at vi i alle ansøgninger har skullet redegøre for selvfinansiering og villigheden til at bidrage også med frivillig arbejdskraft.

Selvfinansieringen har vi i ansøgningerne fastsat til 150-200.000 kr., som det beløb, vi oplevede at være balancepunktet i dialogen med politikere og fonde for overhovedet at kunne gøre os håb om at modtage støtte.

"Man skal yde, før man kan nyde" - var det klare budskab til os!

Sammen med forhåndstilsagnene fra LAG-Struer Holstebro med 900.000 kr. og Holstebro Kommune med 1.000.000 kr., afsat på budget 2022 råder projektgruppen / Ryde-Stendis Beboerforening nu over i alt 2.857.250 kr.

Følg med den løbende orientering her på siden, på Facebook Stendis, Ryde og Handbjerg og ikke mindst i lokalbladet RYHANDIS, hvor vi altid har mere information om projekt Fællessalens status og fremdrift. 

November udgivelsen af RYHANDIS kommer i uge 47. Her har vi artikler, som I bedes nærlæse.

På Ryde-Stendis Beboerforeningens vegne.
Jørgen Madsen, sekretær 
05/11-2020 kl 10:53 - af: Ryde/Stendis beboerforening

Nyhedsmail
Modtag nyhedsmail.
Navn:
Mail:
Kalender

 Onsdag den 23. juni
18.00 - Skt. Hans Fest. Taler: Vagn Kristensen.
- Ryde familieklub

Onsdag den 23. juni
18:00 - Sankt Hans, se familieklub opslag
- Indre mission

Torsdag den 12. august
19:30 - Rengøring af missionshuset
- Indre mission


Hele kalenderen
Log ind