ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening
Velkommen til hjemmesiden for Ryde/Handbjerg/Stendis
Du kan på denne hjemmeside finde oplysninger og nye tiltag i vores lokale samfund.
Et aktivt samfund med velfungerende skole, gode børne- og ungdoms institutioner, rigt foreningsliv, nyopførte ældreboliger, byggegrunde med god beliggenhed. Kirke både i Ryde og Handbjerg.
Et samfund i udvikling med gode naturoplevelser ved både skov og strand, Tæt på naturen men alligevelnær arbejdspladser og fine indkøbsmuligheder.
Kort sagt: Et godt sted at bo - hele livet.


NyhederGeneralforsamling

Ryde Stendis Beboerforening torsdag 22. februar 2023
kl. 19:00 i Fællessalen
Dagsorden: (I flg. vedtægterne)
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2. 
Formandens beretning - til efterretning
3. Det reviderede regnskab - til godkendelse
4. Indkomne
forslag
Forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være formand
Niels Vestergaard i hænde i underskrevet form senest 3 dage før
generalforsamlingen. Mail: ullaogniels@fiberpost.dk
5. Valg til bestyrelsen – 2-årig valgperiode
Bestyrelsens forslag:
Niels Vestergaard – modtager genvalg
Allan Byriel Madsen – modtager genvalg
Pia Lykke Pedersen – modtager genvalg
Majbrit Birkholm – ikke på valg
Mathias Bjerre – ikke på valg
Regin Lausten-Thomsen - udtræder
Nyopstillet – vælges
Nyopstillet - vælges
Suppleant - 1-årig valgperiode
Mads Nielsen – modtager genvalg
6. Valg til revisor - 2-årig valgperiode
Anders Elmholt – modtager genvalg
Mette Marie Thomsen – modtager genvalg
7. Eventuelt

Fællesspisning i Fællessalen inden generalforsamlingen kl. 18:30
I lighed med de foregående år afholder beboerforeningen fælles
generalforsamling med Ryde Vandværk. Foreningerne vil være værter med 2 stk.
smørrebrød og 1 ostemad øl/vand/kaffe.
Husk tilmelding pr SMS 26227025 med oplysning om antal personer og navn senest
onsdag 21. februar kl. 8:00

Kontingent
2024
Ryde Stendis Beboerforening
Husstand:      kr. 150
Enlige:          kr. 75
Betalingsformer husk at oplyse: navn og adresse
MobilePay på 18471
Bankoverførsel til Sparekassen Danmark, Vinderup  reg.nr. 9070 kontonr. 16 33 79 46 30
Kontant til kasserer Pia Lykke Pedersen eller formand Niels Vestergaard

Det er selvfølgelig ikke nyt, at vi igen minder om betaling af kontingent
for at opnå medlemskab. Men i lighed med forudgående år uddeler vi ikke længere
girokort. 
Som medlem kan optages enhver over 18 år bosiddende i Ryde-Stendis området. 
Medlemskabet er først effektivt, når
kontingentet er betalt. For at opnå stemmeret på generalforsamlingen 2024 kan
dette senest opnås ved kontingentbetaling inden generalforsamlingens
begyndelse.

Opslag ledig rengøringsassistent
stilling er ledig pr. 1. februar 2024.01.13


Da vores dygtige rengøringsassistent
har fået nyt job, søger beboerforeningen en rengøringsassistent til ca. 10
månedlige timer fra 1. februar 2024.

Henvendelse bedes rettet til Allan
Byriel Madsen tlf. 22458148

05/02-2024 kl 19:51 - af: Ryde/Stendis beboerforeningByfest_augus... - 31/05-2023 kl 16:53 - af: Ryde/Stendis beboerforening
Udlejning Fællessalen

Udlejning af Fællessalen, Skolevænget 14 a Ryde, 7830 Vinderup.
Kontakt Jørgen Madsen SMS/tlf. 26227025 eller E-mail rydestendisbeboerforening@gmail.com
Lejebetingelserne og priser finder du i vedlagte PDF

Hele huset, som er godkendt til 149 personer, er nyrenoveret i 2022 og har helt nyt Av-udstyr, teleslynge og adgang til internet. Derudover findes en mobilscene bestående af 6 stk sceneborde 1x2 m, som kan kobles sammen på flere måder.

Alle - gælder også udenbys lejere, som er minimum 25. år kan leje huset, som er velegnet til fx. mindesammenkomster, barnedåb, konfirmationer, bryllupper, møder og lignende. 
1_Lejebeting... - 04/05-2023 kl 17:44 - af: Ryde/Stendis beboerforening
lag

Link til LAG program
Skiltning_A3... - 06/03-2023 kl 19:11 - af: Ryde/Stendis beboerforening4_Nye_vedtae... - 20/07-2020 kl 12:21 - af: Ryde/Stendis beboerforening

Nyhedsmail
Modtag nyhedsmail.
Navn:
Mail:
Kalender

 Torsdag den 18. april
18:00 - Cafe aften som starter med fællesspisning
- Indre mission

Torsdag den 25. april
19:00 - Kirke med efterfølgende varme hveder
- Indre mission

Torsdag den 02. maj
19:00 - Bibeltime hos Gerda og Vagn Kristensen
- Indre mission

Torsdag den 16. maj
19:30 - Tale v. Asger Pedersen, præst i Borbjerg
- Indre mission

Torsdag den 23. maj
18:00 - Cafe aften som starter med fællespisning.
- Indre mission

Torsdag den 30. maj
19:00 - Bibeltime hos Birthe og Ole Blume
- Indre mission

Torsdag den 06. juni
19:30 - Tale v. Thomas Enevoldsen, Holstebro.
- Indre mission

Torsdag den 20. juni
19:00 - Aftentur ud i det blå.
- Indre mission

Søndag den 23. juni
18:00 - Sankthansaften ved familieklubben
- Indre mission


Hele kalenderen
Log ind