ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkiv» Foreninger- Børneklubben- Ryde familieklub- Grundtvigskforening- Grænseforening- Handbjerg Beboerforening- Projektgruppen- Ryde/Handbj. KFUM/K- Ryde/Handbj. legestue- Ryde/Handbj. teenklub- Ryde/Handbjerg Ungdomsforening- Ryde indremission- Ryde jagtforening- Ryde/Stendis Beboerforening- Ryde/Stendis Seniorklub- KFUM Spejdere- VRH Håndboldklub- Musikforening- Vinderup egnshistorieRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening


Ryde/Stendis Seniorklub


Her lægges diverse info om Seniorklubben, men husk også at kigge i kalenderen 

Der indkaldes til gen.forsamling i seniorklubben den 22.02.2022 kl.15.30 i cafeen.

Der er underholdning kl.14, herefter kaffe med brød (gratis).

 v.h

Astrid Borgå d. 10.02.2022

-----------------------

Referat fra ordinær generalforsamling i Ryde seniorklub d. 28.09.2021 i caféen på MRS.

22 Medlemmer var mødt op, og eftermiddagen startede med at Astrid bød velkommen og man sang Blæsten går frisk over Limfjorden vande.

Derefter var der foredrag af Erland Sørensen, som på humoristisk vis talte over emnet ” Fra Fur til Harboøre”.  Især en beretning om hans barndom, ungdom, skoleforløb og datidens opdragelse, hvor han ofte måtte betale en hård pris for ikke altid at ville lade sig føje, samt familiens flyt fra Fur til Harboøre, som stadigvæk var præget af vækkelserne og erindringer om pastor Moes prædikener. - Erland var præstesøn og en af de ældste i en søskendeflok på syv.

Så blev det kaffetid og den frie snak gik, mens man nød både kaffen og det lækre hjemmebagte brød, som Irma og Inger, fra bestyrelsen, havde bagt.

Kl. 15.30 gik man til selve generalforsamlingen, som egentligt skulle have været afholdt i februar, men blev udskudt pga. Coronapandamien.

Dagsorden

1.     Valg af dirigent (og referent)

Birthe Elkjær

2.     Formandens beretning for 2020

Astrid fremlagde beretning af årets aktiviteter, som bar præg af et meget anderledes og udfordrende år pga. Corona.

Klubben havde også lidt et stort tab, da dens mangeårige, stabile og pligtopfyldende, kasserer Peder Antonsen døde.

Der blev i beretningen rettet stor tak til Bodil Pedersen, som er udtrådt af bestyrelsen efter mange års godt og næsten uerstatteligt indsats.

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020

Regnskabet blev fremlagt af regnskabsfører Kirsten Ravnholt Jensen.

Der var pænt overskud på bundlinjen og regnskabet blev godkendt.

4.     Behandling af indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 14.09

Der var ingen forslag indkommet.

5.     Fastsættelse af kontingent for 2022

Kontingent fastsættes til fortsat 50 kr. pr. person.

 

6.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Birthe Braagaard, Ingrid Kruse og Astrid Borgå.

Alle blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter.

Som 1. suppleant blev valgt Jens Jensen og 2. suppleant Pia Palmblad Wright

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor blev valgt Inger-Lise Sørensen og revisorsuppleant Poul Erik Pedersen.

8.     Evt. 

Der blev rettet tak til Ejgild Crone, som efter eget ønske var fratrådt som revisor, og tak til Poul Erik Pedersen, som derefter havde udfyldt posten som revisor.

Referent Birthe Elkjær 


Log ind